Skip to content

Jaarlijks organiseert de kaatsvereniging een aantal wedstrijden voor onze jeugdleden:

Bekerpartij

Regiobankpartij

Kind-ouder kaatsen

Kuikentjespartij

 

Tijdens de wedstrijden worden de kaatsspelregels gehanteerd. De opslagafstanden worden in het veld gelegd. De kaatsers en kaatsters weten zelf welke afstand ze kunnen behalen, hier wordt tijdens het trainen aan geoefend.

 

Bij de kabouters wordt ook bij de wedstrijden gestart met het beginnersspel.

 

Kaatsen is geen individuele sport, maar een sport die je samen met de maten van je partuur beoefend. Dit betekent dat ook iedere deelnemer een gelijkwaardige taak heeft in het partuur. Het kan dus niet zo zijn dat één kaatser “alle” taken naar zich toetrekt en een andere kaatser maar voor “niets op het hoekje” in het veld staat. We gaan ervanuit dat de kaatsers en kaatsters dat onderling goed regelen en anders kan de scheidsrechter hier feedback op geven.

 

 

Kuikentjespartij

Al heel lang wordt in september door de Ploech fan tsien de Wylde kippetjes partij georganiseerd. Dit is een grote wylde keatspartij met maar liefst 500 kaatsers waar iedereen aan mee mag doen en gezelligheid voorop staat. Sinds een aantal jaar is er ook een kuikentjespartij. Het concept is hetzelfde als de kippetjespartij, maar dan voor kinderen.

Een gezellige kaatspartij waarbij jeugdkaatsers van de omliggende dorpen (Wjelsryp, Húns/Lúns, Littens, Spannum) worden uitgenodigd om een dag te komen kaatsen in Winsum.

Sponsoren

 
 
Back To Top