Skip to content

Zeg je KV Winsum, dan zeg je ook Jeu de Pelote. Sinds jaar en dag doet de KV mee aan de federatie-competitie en ook bij het FK ontbreken we zeker niet.

Op dit moment telt de vereniging 4 heren-teams welke uitkomen in verschillende poules in de federatie (zie de indeling en speelschema hieronder).

Spelregels Jeu de Pelote

1. De volgorde van opslag moet vooraf bij de scheidsrechter bekend worden gemaakt.
2. De wedstrijd begint met een toss om de opslag.
3. De eerste opgeslagen bal geldt voor de gehele wedstrijd.
4. Alle spelers moeten met het gezicht naar de opslag staan, voordat de scheidsrechter het teken geeft voor de opslag.
5. Zodra de opslager in het opslagvak is, dan is de opslag begonnen. Als de
opslager zijn opslag niet afmaakt, dan zijn de punten voor de tegenpartij.
6. Een bal op de voor- of zijlijn van het perk is fout. Je mag na de stuit wel slaan. De eerste fout telt.
7. Dit is ook van toepassing voor de zij- en bovenlijn van het speelveld.
8. Een speler mag buiten de lijnen staan om een bal te slaan.
9. Een speler mag niet op of achter de achterlijn (perk) / bovenlijn ( veld) terecht komen om de bal te slaan, ook niet met een achterwaartse sprong.
10. De bal moet in het opslagvak de opgooihand verlaten hebben. Dit is ook de slaghand.
11. Als er geen kaats in het perk is, dan mag de opslag partij niet eerder in het perk komen, dan na de opslag.
12. Na de eerste stuit de bal tegen het lichaam, dan ben je de punten kwijt.
13. De bal mag met de eerste stuit geschraapt worden.
14. Er wordt gekaatst in de Afdeling shirts.
15. De opgegeven ploeg (inclusief ) reserves moet de wedstrijd ook uitspelen, blessures uitgezonderd.
16. Er mag 1 keer van speler per wedstrijd gewisseld worden.
17. Indien er slechts vier spelers van een team zijn, gaat elk vijfde eerst naar de tegenpartij.
18. Als een niet gereglementeerde speler aan de wedstrijd deelneemt, betekent dit automatisch het geheel verliezen van de wedstrijd.
19. De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
20. Neutrale zone: Een zone vrij van elke hindernis, moet langs de gehele zijlijn voorbehouden zijn voor het optreden van de scheidsrechter en de kaatsenlegger.

Sponsoren

 
 
Back To Top