Skip to content

Opslager Johannes van der Veen uit Pietersbierum won afgelopen zondag 7 juli met zijn maten Hendrik Jan van der Velde uit Makkum en Sjoerd de Jong uit Leeuwarden de 2e Klasse partij in ons dorp. Er stonden 8 parturen op de lijst.

Het winnende partuur had nog de meeste meeste moeite met het grotendeels Winsumer partuur van Johannes Boersma en Wessel Hilverda, bijgestaan door de prima opslaande Wytze Wassenaar uit Wier. In de eerste omloop besliste van der Veen de partij op 5-4 6-0.

In een eenzijdige finale verloren Jesse Kroondijk, Verry van der Meer en Klaas Jan Oosterbaan met 5-2- 6-4.

Sponsoren

 
 
Back To Top